Napisz do nas

Komunikacja z akcjonariuszami:

Wezwania akcjonariuszy spółki ReVD S.A.
do złożenia dokumentów akcji i praw do akcji

wezwanie pierwsze

wezwanie drugie

wezwanie trzecie

wezwanie czwarte

wezwanie piąte