Polityka prywatności
i wykorzystanie plików cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.revd.pl (zwanej dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia użytkownikowi Serwisu zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także określenie polityki korzystania z cookies. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest REVD spółka akcyjna  z siedzibą w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza  27/6, 60-835 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782857, (zwana dalej jako „Administrator”; „Spółka").
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
 • listownie - pisząc na adres: ul. A. Mickiewicza 27/6, 60-835 Poznań,
 • za pośrednictwem mail: biuro@revd.pl

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ POLITYKA COOKIES

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies„).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem„) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies: sesyjne i stałe.
 • Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
 • Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 1. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
 • Instagram;
 • Facebook.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 2. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.   
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Jedyną sytuacją, w której Administrator dokonuje identyfikacji użytkowników jest skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Serwisu.
 2. Dane wymagane obejmują e-mail oraz imię i nazwisko Użytkownika. Ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania  z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. REVD spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w jej imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu przez ww. Spółkę czynności, tj. podmiotom świadczącym na  rzecz Spółki usługi IT.
 4. REVD spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 7. W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

 1. REVD spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dba o to by dane osobowe użytkowników Serwisu były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.