Czujemy wobec miast wieloletnie i ważne zobowiązanie - misję współtworzenia przestrzeni motywujących rozwój lokalnych społeczności.

Real Estate Vision and Developement

Aktywności

Realizacja projektów deweloperskich

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie i aktywne zaangażowanie w procesy samorządowe i społeczne pozwala nam dostrzec złożony potencjał zarówno niewykorzystanych miejsc, jak i istniejących nieruchomości. 

Naszą misją jest tworzenie projektów nie tylko harmonijnie wpisanych w urbanistyczny i kulturowy kontekst, rentownych i użytecznych – stawiamy również czoła wyzwaniom cywilizacyjnym, takim jak ekologia czy integracja społeczna.

Komercjalizacja i zarządzanie nieruchomościami

Wierzymy, że budynki wymagają codziennej, najwyższej jakości uwagi i troski. Potrzeby i oczekiwania ich użytkowników – mieszkańców i najemców zmieniają się w czasie. Troszczymy się o to, by należące do naszych klientów nieruchomości dojrzewały wraz z nimi. 

Specjaliści z naszego zespołu zadbają o:

  • przygotowanie i codzienną realizację przyjętej strategii zarządzania nieruchomością

  • stałą optymalizację kosztów jej utrzymania

  • dostosowanie obiektów do zmieniających się wymogów prawnych

  • bieżący jakościowy kontakt z użytkownikami nieruchomości

Doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

W ramach przygotowania nieruchomości do sprzedaży poddajemy projekty szczegółowemu audytowi, w wyniku którego powstaje program funkcjonalno-użytkowy wpływający na wzrost wartości obiektu. Opracowujemy wyceny i strategię handlową oraz aktywnie wspieramy Klientów w procesie negocjacyjnym, zapewniając równocześnie kompletną obsługę prawną transakcji. Asystujemy przy podpisywaniu umów i wspieramy realizację warunków formalno-prawnych niezbędnych do zawarcia transakcji.

Biegła znajomość rynku finansowego pozwala nam na efektywną pomoc w znalezieniu optymalnego partnera wspomagającego finansowanie dłużne transakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.

Alfa "Miasto Projekt"

Poznań, Św. Marcin 58/68

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Jaworska

Wrocław, ul. Jaworska

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Future City

Kraków, Bronowice

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Kontakt

ReVD Spółka Akcyjna
ul. Adama Mickiewicza 27/6
60 - 835 Poznań

Telefon: 692 064 277
e-mail: biuro@revd.pl

NIP: 7811993010
Regon: 382822625

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000782857.
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN, w całości wpłacony.